استخدام بازاریاب

شرایط
(ساکن ارومیه)
1. روابط عمومی بسیار خوب
2. مهارت بالا در معرفی
3. مذاکره و برقراری ارتباط تلفنی و حضوری
4. آموزش پذیری و علاقمند به یادگیری مداوم
5. منعطف و خستگی ناپذیر
6. توانایی انجام کار گروهی
7. پیگیر
8. با انضباط و با انگیزه
9. اعتماد به نفس بالا
10. خلاق و پر تلاش
11. برنامه ریزی و آنالیز و مدیریت کانال های تبلیغات