استخدام مترجم

شرایط
(ساکن ارومیه)
1.مسلط به زبان انگلیسی و زبان ترکی استانبولی مکالمه محور
2.سرحال و با انرژی و کاری
3.با دقت و منظم
4.پیگیری منظم مشتریان خارجی زبان
5.مسلط به ورد و اکسل و ایمیل زدن به سایر شرکت ها