استخدام منشی

شرایط
(ساکن ارومیه)
1.مسلط به زبان فارسی
2.سرحال و با انرژی و کاری
3.با دقت و منظم
4.پاسخ گویی به تماس های تلفنی شرکت و مراجعه کنندگان
5. آماده سازی اتاق جلسات و پذیرایی از مهمانان
6.پیگیری منظم مشتریان
7. خرید مصارفی شرکت
8.مسلط به ورد و اکسل و ایمیل زدن به سایر شرکت ها
9. انجام تمام دستورات صادره مدیرعامل و مدیر دفتر
10. گزارش ورود و خروج اعضای شرکت
11. پاسخ دهی به دایرکت های اینستاگرام و سایر شبکه های اجتماعی
12. جمع آوری فاکتورهای هزینه شرکت
13. تکثیر و پرینت اسناد و مدارک شرکت
14. ضبط پست و استوری اینستاگرام