اسپوتا

شرکت اکسیرآوران اسپوتا پس از تاسیس در تابستان ۱۳۹۹ودریافت پروانه فعالیت آموزشی از سازمان نظام دامپزشکی کشور در بهمن ماه همان سال شروع به فعالیت نمود. برگزاری دوره های بازآموزی نظام دامپزشکی،وبینار،سمینار،کارگاه‌های عملی مختلف ودر زمینه های اختصاصی و تخصصی در راستای برنامه ها و سیاست‌های آموزشی سازمان نظام دامپزشکی کشور از جمله مهمترین وظایف این شرکت میباشد.

آدرس وبسایت: www.easpoota.com