انجمن مدیریت جهادی کشور

مديريت جهادي به مدیریتی اطلاق می شود که از يكسو با علم و دانش روز بشری سر و کار دارد و از سوی ديگر با مفهوم جهاد و بار معنايی انقلابی و ارزشی آن، ارتباطی تنگاتنگ دارد. این نوع مدیریت می‌تواند به عنوان منطقی‌ترين و كارآمد‌ترين الگوی مديريتی برای تحقق آرمان‌ها و اهداف انقلاب و نظام اسلامی مورد توجه و تاكيد قرار گيرد. طراحی وب سایت این مجموعه توسط شرکت برندینگ پارماتیک انجام شده است.

آدرس وبسایت: www.ijma.ir