بورس تاپ

موسسه اعزام دانشجو به ترکیه بورس تاپ به عنوان بخشی از هلدینگ بین المللی آرتان در سال1395 فعالیت خود را آغاز کرد. فعالیت های هلدینگ بین المللی آرتان به تفکیک کشور ها و در شاخه های سرمایه گزاری ، ثبت شرکت ، اجرا پروژه های عمرانی ، خرید و فروش ملک ، کاریابی، اقامت و مهاجرت تحصیلی ارائه می شوند. طراحی وب سایت این مجموعه توسط شرکت برندینگ پارماتیک انجام شده است.

آدرس وبسایت: https://burstap.com