طراحی سایت پزشکی پژواک نمونه کار طراحی وبسایت پزشکی

کلینیک پژواک، مجموعه ای است که در حیطه درمان شنوایی و گوش فعالیت می کند. وبسایت پزشکی پژواک که توسط پارماتیک ساخته شده است، به گونه ای طراحی شده است که کاربران می توانند آزمون های شنوایی مختلف برای سنین مختلف را مشاهده و همچنین انواع دستگاه های سمعک جدید را پسند کنند و اقدام به خرید نمایند.

طراحی سایت پزشکی پژواک

تصاویری از صفحات سایت

نمونه کار طراحی وبسایت پزشکی
ساخت سایت پزشکی
نمونه کار طراحی وبسایت کلینیک
نمونه طراحی سایت پزشکی

نمونه کار های مشابه نمونه کار های طراحی سایت

طراحی وب سایت شرکتی آذرآلتین
نمونه کار وبسایت فروشگاهی میس مانا
نمونه کار طراحی وبسایت فروشگاهی جینگوبینگو
نمونه کار طراحی وبسایت شرکتی ماشین سازی